เสริมความแข็งแรง

เสริมความแข็งแรง


Share

                บทความนี้จะพูดถึงหัวใจของบ้านอีกหนึ่งอย่างหนึ่งครับ นั่นก็คือคาน เพราะคานเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้บ้านเป็นรูปร่างอย่างที่ใจเราต้องการได้ครับ และสิ่งที่ควรทำเพื่อความสะดวกก่อนเริ่มติดตั้งคาน คือการทำบ่ารองรับคาน โดยตัดเหล็กฉากขนาดเล็กเชื่อมติดที่เสาให้ได้ตามระดับท้องคานที่กำหนดไว้ให้เรียบร้อย

                การติดตั้งคานที่จะพูดถึงในวันนี้มีด้วยกันสองรูปแบบครับ

                1. การติดตั้งแบบสำเร็จรูป ซึ่งต้องอาศัยการคำนวณและออกแบบของวิศวกรมืออาชีพเท่านั้น เพื่อความปลอดภัย สวยงาม และได้มาตรฐาน วิธีนี้เป็นที่นิยมในต่างประเทศเพราะสามารถเตรียมการล่วงหน้าในส่วนของการออกแบบและจัดเตรียมชิ้นงานที่โรงงาน ก่อนนำมาขันนอตประกอบที่หน้างานได้ ตรงส่วนนี้จะช่วยให้การก่อสร้างรวดเร็วยิ่งขึ้น และบริเวณก่อสร้างก็ยังสะอาดเรียบร้อยอีกด้วย แต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากค่าขนส่งจากโรงงานมาที่บ้านครับ

                2. การติดตั้งด้วยระบบเชื่อม ในประเทศไทยจะนิยมใช้วิธีนี้เนื่องจากไม่ยุ่งยาก และมีความยืดหยุ่นแก้ไขหน้างานได้ทันที ซึ่งงานเชื่อมเป็นลักษณะกึ่งงานฝีมือ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบรอยเชื่อมให้แข็งแรงและได้มาตรฐานอยู่เสมอเพื่อให้ได้โครงสร้างที่แข็งแรงแก่บ้านของท่านเองครับ


Share
Tag :