เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง

เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง


Share

                สวัสดีครับ มาถึงบทความนี้เมื่อท่านได้โครงบ้านมาแล้ว ต่อมาก็เป็นการติดตั้งพื้นบ้านเข้าไปครับ ซึ่งก่อนจะเริ่มติดตั้งพื้นได้ต้องทำการวางงานระบบต่างๆ เช่น งานเดินท่อน้ำ ท่อสายไฟ ให้เรียบร้อยก่อน และเมื่อติดตั้งในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มงานวางพื้นกันได้เลยครับ

                ในกรณีที่ท่านใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปควรวางพื้นในทิศทางสลับกันในแต่ละช่วง เพื่อเฉลี่ยน้ำหนักให้คานรับน้ำหนักเท่าๆ กัน โดยไม่ลืมที่จะเสริมแบบเสาค้ำยันกลางแผ่นพื้นที่ด้านล่าง เพื่อช่วยรองรับน้ำหนักคอนกรีตระหว่างเทคอนกรีตทับหน้าครับ

                อีกกรณีคือพื้นหล่อในที่ เริ่มจากการพับเหล็กเส้นเป็นรูปตัวแอล (L) และเชื่อมด้านสั้นติดกับคานให้ได้ระดับที่สัมพันธ์กับระดับพื้น และนำเหล็กพื้นมาผูกติดกับเหล็กรูปตัวแอลที่เชื่อมไว้นี้ จากนั้นเตรียมแบบพื้นและค้ำยันสำหรับงานเทพื้นคอนกรีตหล่อในที่ ต่อด้วยวางเหล็กเส้นตามแบบให้ตรงกับเหล็กที่เชื่อมไว้ กั้นไม้แบบตามขอบเขตที่จะเททับหน้า แล้วจึงเทคอนกรีตตามขั้นตอนปกติได้เลยครับ


Share
Tag :