เทคโนโลยี ERV เติมเต็มไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่

เทคโนโลยี ERV เติมเต็มไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่


Share

ในปัจจุบันเราได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศมากมายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง PM 2.5 ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์และคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการมีโรคระบาดที่ส่งผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจอย่าง Covid-19 ที่ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ ทั้งเรื่องการกิน การเดินทาง การอยู่อาศัย โดยบ้านอาจจะกลายเป็นที่ทำงานสำหรับบางคน ส่งผลให้ผู้คนใช้ชีวิตในบ้านมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการดูแลคุณภาพอากาศภายในบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม การที่คุณได้อาศัยอยู่ในบ้านที่มีอากาศบริสุทธิ์ปราศจากมลพิษทางอากาศก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ครับ

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเครื่องฟอกกาศในบ้านเป็นที่นิยมมากในไทย ซึ่งเครื่องฟอกอากาศนั้นสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กสุดคือ PM 2.5 เท่านั้น ไม่สามารถลดมลภาวะทางอากาศอื่น ๆ ภายในบ้านได้ โดยคุณภาพอากาศภายในบ้านที่ดีต้องมีการแลกเปลี่ยนอากาศโดยถ่ายเทอากาศเสียจากภายในและเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเข้าสู่ตัวบ้านอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

วันนี้ผมเลยอยากแนะนำเทคโนโลยี Energy Recovery Ventilation หรือ ERV ให้ท่านได้รู้จักกันครับ หลักการทำงานของ ERV นี่จะทำหน้าที่เป็นเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์พร้อมกับแลกเปลี่ยนความร้อนและความชื้นระหว่างอากาศภายในและอากาศภายนอก ซึ่งการทำงานเป็นการควบคุมระบบระบายอากาศให้เกิดการสมดุล โดยจะมีพัดลม 2 ตัว ดูดอากาศบริสุทธิ์ที่เติมเข้ามาจากภายนอก (Fresh air from outside) และขณะเดียวกันพัดลมอีกตัวหนึ่งดูดอากาศเย็นที่ใช้แล้วจากภายใน (Exhaust Air From Inside) อากาศที่ทั้งดูดเข้าและออก ไหลผ่านตัวกรองอากาศเพื่อถ่ายเทความร้อน และกรอง สิ่งเจือปนของ กระแสลมที่เข้าและออกจะไหลเป็นลักษณะทแยงมุมผ่านตัวกรอง ดังนั้นจึงไม่มีการเจือปนใดๆ ของอากาศออกและอากาศเข้า และนี่ก็เป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยให้ภายในบ้านของคุณได้มีอากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นและยังควบคุมอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่เป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งครับ


Share
Tag :